Công Ty TNHH TM & KT Phương Khánh
Phuong Khanh Trading & Engineering Co. Ltd

Add: 181/91 Âu Dương Lân, P.2, Q.8, HCM
Tel: 08 38 515 306 | Fax: 08 6260 7879
Tax code: 0305003936
Website: www.phuongkhanhco.com
www.mayphantichkhi.com || www.thietbiphantichkhi.com
Email: hieu@phuongkhanhco.com - HP: 0915347711

Contact information

0915347711
0932180286
https://www.facebook.com